Közzétételi lista

Intézményi adatok – Közzétételi lista

A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról

10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája

23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

 1. A 2021/2022-es tanévre érvényes alapszabályzatok: SzMSz, Pedagógiai program, Házirend és a Házirend kiegészítése.
 2. A nevelési-oktatási intézmény nyitvatartásának rendje;
 3. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége;
 4. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége;
 5. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei;
 6. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat
 7. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége;
 8. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai;
 9. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje;
 10. Iskolai osztályok száma, és az egyes osztályokban tanulók létszáma;
 11. Aktuális tanév helyi rendje tanév;
 12. Elérhetőségek;
 13. A vezetői ügyelet rendje;
 14. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma;
 15. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával;
 16. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai;
 17. A térítési díj, egyéb díjfizetési kötelezettségi jogcíme és mértéke; NEM RELEVÁNS

Különös közzétételi lista

Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges, melynek érdekében indokolt ezen adatok nyilvánossá tétele. A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. § (6) bekezdés/ kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére.

Az intézmény dokumentumai elérhetőek a dokumentum tárunkban.

A dokumentumok megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader program használata szükséges. A program letölthető az ikonra kattintva