kossuthlajos-iskola összes bejegyzése

Beiratkozás a 2020/2021. tanévre

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.

Az alábbi videó segítséget nyújt a KRÉTA beiratkozáshoz:

A beiratkozás szakaszai:

A beiratkozás két szakaszban történik:

1) A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik

 • nem állami fenntartású általános iskolába (pl.: egyházi, nemzetiségi önkormányzati fenntartású)
 • vagy állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.

A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index  oldalon találhatja meg.

2) A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:

 • olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola.
 • a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánják beíratni.

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt.

Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén -- az adatok megadását követően -- az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

* Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében a második szakaszban van lehetőség a beiratkozás folyamatának ügyintézésére.

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

* Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására naponta 8-16 óráig van lehetőség kizárólag előzetes telefonos egyeztetést követően az alábbi telefonszámon:
+36-30-321-6279

Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.

Digitális munkarend

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

Orbán Viktor Miniszterelnök Úr 2020.03.13-i bejelentésének értelmében 2020. március 16-tól (hétfő) új oktatási munkarend lép életbe: a digitális munkarend.
Hétfőtől tehát a tanulók nem látogathatják a nevelési – oktatási intézményeket!
Az intézményvezetők bent tartózkodnak az iskolában, míg a pedagógusok otthonról digitális eszközökön keresztül tanítanak. Olyan tanítási mód lesz bevezetve, amely a személyes találkozást nem igényli. Mindez új módszertant igényel, melynek kidolgozása folyamatban van.
A jövő hét folyamán pontosításra kerülnek ezen feladatok.

Amennyiben feltétlenül indokolt, kiscsoportos felügyeletet biztosít a tankerületi központ azon szülők gyermekei számára, akik nem tudják megoldani gyermekük felügyeletét, de legjobb megoldás gyermekeik egészsége érdekében az, ha minden tanuló otthon marad.
Kérjük, amennyiben ezzel a lehetőséggel szeretne élni, 2020. március 16-án személyesen jelenjen meg az iskolában igényét bejelenteni!

Hétfőn a pedagógusok rendkívüli értekezletet tartanak, s délután hivatalos bejegyzésben értesíteni fogunk mindenkit az elkövetkező időszak feladatairól és menetéről.

A hétfői napon, a következő beosztás szerint megkérjük a szülőket/tanulókat, hogy gyermekük iskolában maradt összes felszerelését vigyék haza!

9-10 óra: 1-2. osztály
10-11 óra: 3-4. osztály
11-12 óra: 5-6. osztály
12-13 óra: 7-8. osztály

Az intézmény alapos, teljes körű fertőtlenítése kezdődik hétfőtől, hogy az újrakezdésnél minden zökkenőmentesen tudjon majd indulni.

Az osztályfőnökök a napokban minden osztálynak, illetve szüleiknek létrehoznak majd egy messenger chatcsoportot és/vagy facebook csoportot, ahol a legfontosabb tudnivalókat ismertetik. Kérjük, a kréta e-naplót folyamatosan kísérjék figyelemmel, mert az összes információt e csatornán is továbbítjuk!

Kérjük, hogy a jelenlegi helyzetet kellő komolysággal és felelősen, türelemmel kezeljék! A célunk, hogy a tanév minden diákunknak zökkenőmentesen haladhasson tovább és tanulmányaikban ne maradjanak el! Ehhez most egy új módszerrel kell nekünk is megismerkedni, amihez nagyon sok munkára, odafigyelésre és a diákok, illetve szüleik részéről megértésre, illetve segítő hozzáállásra lesz szükségünk!

Ha tudomásuk/tudomásotok van olyanról, akinek nincsen internetes elérhetősége, akkor tájékoztassák/tájékoztassátok őket is a felhívásról!

Legyünk felelős felnőttek, kötelességtudó diákok, hogy sikeres 2019/20-as tanévet zárhassunk júniusban!

Köszönettel:

Nádháziné Roczkó Emília
intézményvezető
2020.03.14.

2020. március 2-6. – Pénz7

Pénzügyi és vállalkozói témahét

Intézményünk idén is – immár 6. alkalommal – csatlakozott a pénz7 programsorozathoz. Országunk kb. 200 000 iskolás tanulója ismerkedett ezen a héten a tudatos pénzügyek, tudatos pénzfelhasználás módjaival játékos formában.

A következő programokon volt jelen ezen a héten a pénzügyi tudatosság a felső tagozaton:

 •  Asztalos Ferenc előadása a 7-8. évfolyam számára: Magyar pénznemek a XX. és a XXI. században
 • Pappné Rácz Katalin előadása 5-8. évfolyam számára
 • Asztalos Csaba pénztörténeti előadása a vetélkedőn résztvevő tanulók számára
 • pénztervezés – rajzórákon
 • pénzügyi számításokkal kapcsolatos feladatok – matematika órákon
 • pénzzel kapcsolatos társasjátékok – délutáni foglalkozásokon
 • pénzügyi vetélkedő – 4 fős osztálycsapatokkal
 • kiállítás

A következő programokon volt jelen ezen a héten a pénzügyi tudatosság az alsó tagozaton:

 • Pénzzel kapcsolatos videónézés és ehhez kapcsolódó feladat megoldása
 • Szókereső
 • Puzzle
 • Plakát készítés
 • Bankjegyek tervezése

Színes és változatos feladatokkal tarkított hetet zártunk, remélve, hogy ezzel is erősítjük tanítványaink mindennapi életéhez elkerülhetetlenül fontos pénzhasználatát.