2021. április hónap bejegyzései

Alsós iskolakezdés

Tisztelt Szülők!

Magyarország Kormánya 2021. április 14. napi döntésének értelmében az általános iskolák alsó tagozatos osztályai 2021.április 19. napján, a felső tagozatos osztályok 2021. május 10. napján térnek át jelenléti oktatásra.

Ennek értelmében 1-4. évfolyamig 2021.04.19. (hétfői) nappal a gyermekeknek iskolába kell jönniük.

5-8. évfolyamon a digitális tanrend marad 2021.05.10. napjáig.

A jelenléti oktatás során továbbra is érvényben maradnak a védelmi- és higiéniai szabályok (kézfertőtlenítés, testhőmérséklet mérése, védőtávolság betartása, stb.)

További információt az osztályfőnökök nyújtanak.

Kelt.: Magyarbánhegyes, 2021.04.16.

Nádháziné Roczkó Emília sk.

intézményvezető

Információk a beiratkozáshoz

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel az előző évhez hasonlóan a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét.

1. Elektronikus úton történő beíratás

Az elektronikus úton történő jelentkezésre 2021. április 10-től 2021. április 16. éjfélig nyílik lehetőség a KRÉTA rendszer felületén keresztül, melynek elérhetősége:  https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés elektronikus felületen a „Beiratkozás” menüpont alatt a „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” modulon keresztül jelentkeztetheti gyermekét.

Online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges a gyermek lakcímkártyájának feltöltése, az eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor.

Módosítási lehetőség: Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben – az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását kérése alapján az intézmény elvégzi a KRÉTA felületen.

Jelentkezés visszavonása: Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az  iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik iskolába.

A módosításra és a jelentkezés visszavonására 2021. április 16-án éjfélig van lehetőség.

Kötelező felvételt biztosító iskola: Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

2. Személyesen történő beíratás

A beiratkozás indokolt esetben személyesen is történhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett.

Ez a következőképpen alakul iskolánkban:
Időpont egyeztetéssel az fenti napokra.
Telefonszám: +36303216279 (Zsótér Balázsné iskolatitkár)

Amit hozni kell a beiratkozáskor:

  • gyermek születési anyakönyvi kivonata, személyi igazolványa, lakcímkártyája, TAJ és adókártyája, diákigazolványhoz NEK adatlap (okmányirodában időpont egyeztetés után készítik), érvényes gyv. határozat (ha van),
  • szülő személyi igazolványa és lakcímkártyája

Amiről nyilatkozni kell:

  • etika / hit- és erkölcstan oktatás (Melyiket szeretné? Ha hittan, abból melyik? (Római Katolikus, Református, Pünkösdi)
  • társastánc oktatásban részt szeretne-e venni a tanuló

További tudnivalók

Kötelező beíratás: Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet.

Értesítés felvételről: Akár online, akár személyesen történt a gyermek jelentkeztetése az iskolába (a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt) legkésőbb 2021. április 23-ig döntés születik a gyermek felvételéről vagy elutasításáról, melyről a szülőnek / törvényes képviselőnek tájékoztatást küldenek.

Elutasítás esetén: Ha a nem körzetes iskolába jelentkezés elutasításra került, akkor a szülő/ törvényes képviselő az elutasító döntés véglegessé válásától számított 5 napon belül kötelesek megerősíteni a körzetes iskolába történő beíratási szándékukat. Ezt elegendő online módon megtenni a fentebb meghatározott E-ügyintézéses felületen.

Hit- és erkölcstan / etika: A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri gyermeke számára. A hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos információk megtalálhatóak az intézményi honlapon.

Információ:
A beiratkozáshoz szükséges további információk tekintetében segítséget kérhet:

  • gyermeke óvodájától – az óvoda OM azonosítjára és gyermeke oktatási azonosítójára vonatkozóan,
  • iskolánk fenntartója Békéscsabai Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatban.