2019. október hónap bejegyzései

2019.10.01. – Iskolai étkezés

Tisztelt Szülők!

A gyermekek étkezése kapcsán az alábbi FONTOS változások következnek be 2019. október 1. napjától!

Amennyiben a tanuló megbetegszik, vagy egyéb okból hiányzik, a hiányzásról, távollét
időtartamáról (mettől-meddig) haladéktalanul értesíteni kell az iskolán kívül a

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTOT a 20/955-7571

telefonszámon vagy személyesen.

A következő napi ebédet minden nap 15 óráig lehet lemondani. Ha ez nem történik meg, akkor az ebédet ételhordóban viheti el a szülő.

A le nem mondott ebédet a szülőnek ki kell fizetni!

A hiányzást nem csak az iskolának kell jelezni!

Étkező tanuló esetén a Humán Szolgáltató Központ értesítése elengedhetetlen!

Tisztelettel:

Magyarbánhegyes Község Önkormányzata

Diákönkormányzat

Iskolánkban a Diákönkormányzat (DÖK) a tanulók és az általuk létrehozott, a tanulók érdekeinek hatékony képviseletére, jogaik, érdekeik érvényesítésére és közös tevékenységük szervezésére alakított szervezet. Ide tartozik: a problémafeltárás, a diákság képviselete, részvétel fegyelmi eljárásokban, részvétel az iskolai élet szabályainak alakításában. A Diákönkormányzat minden tanév elején az osztályok (három fő) megbízottjaiból, (harmadik osztálytól – nyolcadik osztályig) felállítja az irányító csoportját: a Diáktanácsot, majd elnököt választanak, munkájukat Matuzik István Antalné pedagógus koordinálja.

A diákönkormányzatunk minden évben munkatervet készít és különböző programokat szervez: papírgyűjtés, kerékpárverseny, ünnepségek, iskolabál, jeles napok, gyereknap.

Két alkalommal Diákközgyűlést tartunk.

A DÖK megfelelő kapcsolatot ápol a pedagógusokkal, az iskola vezetésével, a diákokkal, az iskolai élet minden érintettjével, valamint a Szövetség a Mezőkovácsházi Járás Ifjúságáért szervezettel.

2019/2020-as tanév megválasztott diákönkormányzati elnöke: Tóth Róbert Bence 8. osztályos tanuló.

 

Matuzik István Antalné

DÖK segítő pedagógus