2019. március hónap bejegyzései

2019.03.18-22. – Fenntarthatósági Témahét

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a idén negyedik alkalommal, 2019. március 18–22. között hirdette meg a Fenntarthatósági Témahetet.

A 2019. évi Fenntarthatósági Témahét kiemelt témái a közösségi közlekedés, a víz és a fenntarthatóság.

A témahetet intézményvezetőnk, Nádháziné Roczkó Emília nyitotta meg. A témahét változatos programjai Asztalos Csaba József felsős és Molnárné László Ágnes alsós munkaközösségvezetők irányításával kerültek lebonyolításra.

Az esemény további képei galériánkban megtekinthetőek.

2019.03.08. Nőnap

Iskolánk leánytanulóit és hölgy dolgozóit verssel és virággal köszöntötte

nőnap alkalmából a Diákönkormányzat!

“A legszebb tavasz virágait
álmodtam Nektek,
kik életet adtok
és élni szerettek.
Lányok, asszonyok, nők.
Angyali lények.
Csak veletek teljes
a földi élet!”

(Petrik István)

Beiratkozás a 2019/2020. tanévre

Tájékoztatás
az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáshoz
a 2019/2020. tanévre

Az általános iskolai beiratkozás ideje:

2019. április 11. (csütörtök) 8:00 – 19:00 óra
2019. április 12. (péntek) 8:00 – 18:00 óra

Az általános iskolai beiratkozás helye:

Magyarbánhegyesi Kossuth Lajos Általános Iskola
iskolatitkári irodája
Magyarbánhegyes Kossuth utca 58.
tel. +36-30/321-6279

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek és a szülő nevére kiállított személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány
  • a gyermek és a szülő nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás
  • óvodai szakvélemény
  • szakértői bizottság szakértői véleménye (ha van ilyen)
  • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a szakértői bizottság szakértői véleménye (ha van ilyen)
  • nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről
  • nyilatkozat a törvényes képviseletről

A Kormányhivatal tájékoztatása dokumentumaink között megtekinthető.

2019.03.06. Versmondó verseny

Intézményünk a mai napon szervezte immáron hagyományos versmondó versenyét. Több, mint 40 kisdiák szavalta el kedvenc versét a zsűri és a vendégeink örömére. Köszönjük Dobsáné Jankó Andrea pedagógus szervező munkáját, valamint Vaczkóné Duma Hedvig és Matuzik Istvánné közreműködését a színvonalas verseny lebonyolításában.