TEIS

TE IS program

Az intézmény sikeresen jelentkezett a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által megvalósított TÁMOP-3.3.15-13/1 azonosítószámú, „A hátrányos helyzetű gyermekek önkéntes részvételének ösztönzése a komplex iskolai testmozgásprogramok szervezésében” címet viselő kiemelt projektjére.

A projekt keretében lehetőség nyílik 144 darab, KLIK fenntartású intézmény közvetlen támogatására. Ezzel kívánják elősegíteni a sport terén végzett, önkéntes tevékenységek intézményi szintű megvalósulását és a bevont gyermekek, tanulók tudás- és készségbázisának, szociális és személyiségének fejlődését, tanulmányi eredményük javulását és a közösségben betöltött szerepük erősödését.

TE IS Program (Testmozgás az Iskolában) egy olyan komplex iskolai mozgás-koncepció, melyben a fizikai aktivitás újszerű módon jelenik meg. Középpontban a testi és lelki fejlődés összhangja, az iskolai önkéntesség erősítése és a hátrányos helyzetű gyermekek esélyeinek erősítése áll. Célja, hogy az iskolánkban a közös testmozgással, egymást építő közösség alakuljon ki, erősítve ezzel az iskola aktív szereplőinek társas kapcsolatait. A tanulóink számára szervezendő szabadidős tevékenységek, az ő bevonásukkal fog megvalósulni.