2017. május hónap bejegyzései

Köszöntő

Kedves látogató!

Üdvözlöm Önt, a Magyarbánhegyesi Kossuth Lajos Általános Iskola honlapjának oldalán!

Örülök érdeklődésének, induljon sétára velünk, ismerje meg az iskolánkban folyó nevelési-oktatási, közösségi munkát!

Intézményünk a Kossuth Lajos Általános Iskola nevét kapta. Kossuth Lajos szellemi nagysága áthatja mindennapjainkat, nevelő-oktató munkánk egész területét. A „Kossuth Napot” évente megrendezzük, programokat nyújtunk iskolánk minden tanulójának és községünk lakosainak.

Bízom benne, hogy virtuális látogatóink sokoldalúan ráláthatnak iskolánk mindennapi életére.

Kellemes időtöltést, eredményes barangolást kívánok!

Nádháziné Roczkó Emília

intézményvezető

TEIS

TE IS program

Az intézmény sikeresen jelentkezett a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által megvalósított TÁMOP-3.3.15-13/1 azonosítószámú, „A hátrányos helyzetű gyermekek önkéntes részvételének ösztönzése a komplex iskolai testmozgásprogramok szervezésében” címet viselő kiemelt projektjére.

A projekt keretében lehetőség nyílik 144 darab, KLIK fenntartású intézmény közvetlen támogatására. Ezzel kívánják elősegíteni a sport terén végzett, önkéntes tevékenységek intézményi szintű megvalósulását és a bevont gyermekek, tanulók tudás- és készségbázisának, szociális és személyiségének fejlődését, tanulmányi eredményük javulását és a közösségben betöltött szerepük erősödését.

TE IS Program (Testmozgás az Iskolában) egy olyan komplex iskolai mozgás-koncepció, melyben a fizikai aktivitás újszerű módon jelenik meg. Középpontban a testi és lelki fejlődés összhangja, az iskolai önkéntesség erősítése és a hátrányos helyzetű gyermekek esélyeinek erősítése áll. Célja, hogy az iskolánkban a közös testmozgással, egymást építő közösség alakuljon ki, erősítve ezzel az iskola aktív szereplőinek társas kapcsolatait. A tanulóink számára szervezendő szabadidős tevékenységek, az ő bevonásukkal fog megvalósulni.