2016. október hónap bejegyzései

Alapítványi beszámoló 2015.

Magyarbánhegyesi Gyermekekért Tassy János Alapítvány

Tájékoztató a Magyarbánhegyesi Gyermekekért Tassy János Alapítvány tevékenységéről

 

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt okiratot 1997. 05. 14-én fogadta el a Cégbíróság.

Az alapítvány célja:

– az általános iskolai oktatáshoz szükséges eszközök biztosítása

– kiváló és jó tanulók év végi jutalmazása

– szociálisan rászoruló tanulók kirándulásának, táborozásának támogatása

– az iskolai pályázatokon elnyert pénzeszközök kiegészítése

– az iskola által szervezett jutalom kirándulások támogatása.

Az alapítvány vagyona elsősorban pénzbeli befizetésekkel és az 1%-os SZJA felajánlásokkal gyarapodott.

Magyarbánhegyesi Gyermekekért Tassy János Alapítvány 2014-es elszámolása

 

Nyitó egyenleg: 462525 Ft
Bevételek:
Szikszai László képviselő 231900 Ft
Önkormányzati támogatás: 175000 Ft
Páger Károly képviselő: 50000 Ft
Asztalos Csaba képviselő: 100000 Ft
Kamatok: 2689 Ft
Összesen: 559589 Ft
Kiadások: 509463 Ft
Jutalomkönyv: 74680 Ft
Curie kémia verseny nev. díj: 9000 Ft
Ügyvédi munkadíj: 38100 Ft
Sportverseny nev. díj: 4000 Ft.
Osztálykirándulások: 235155 Ft
Ballagás: 18040 Ft
Gyermeknap: 50000 Ft
Honismereti nev. díj: 6000 Ft
Mikulás, Karácsonyi játszóház: 50805 Ft
Bankköltség: 23683 Ft
Záró egyenleg: 512651 Ft

Számlaszámunk: 10402630-26311630-00000000

Adószám: 18375925-1-04

Magyarbánhegyes, 2015.02.10

Tassyné Fülöp Éva, a kuratórium elnöke