2019.03.08. Nőnap

Iskolánk leánytanulóit és hölgy dolgozóit verssel és virággal köszöntötte

nőnap alkalmából a Diákönkormányzat!

“A legszebb tavasz virágait
álmodtam Nektek,
kik életet adtok
és élni szerettek.
Lányok, asszonyok, nők.
Angyali lények.
Csak veletek teljes
a földi élet!”

(Petrik István)

Beiratkozás a 2019/2020. tanévre

Tájékoztatás
az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáshoz
a 2019/2020. tanévre

Az általános iskolai beiratkozás ideje:

2019. április 11. (csütörtök) 8:00 – 19:00 óra
2019. április 12. (péntek) 8:00 – 18:00 óra

Az általános iskolai beiratkozás helye:

Magyarbánhegyesi Kossuth Lajos Általános Iskola
iskolatitkári irodája
Magyarbánhegyes Kossuth utca 58.
tel. +36-30/321-6279

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • a gyermek és a szülő nevére kiállított személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány
 • a gyermek és a szülő nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás
 • óvodai szakvélemény
 • szakértői bizottság szakértői véleménye (ha van ilyen)
 • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a szakértői bizottság szakértői véleménye (ha van ilyen)
 • nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről
 • nyilatkozat a törvényes képviseletről

A Kormányhivatal tájékoztatása dokumentumaink között megtekinthető.

2019.03.06. Versmondó verseny

Intézményünk a mai napon szervezte immáron hagyományos versmondó versenyét. Több, mint 40 kisdiák szavalta el kedvenc versét a zsűri és a vendégeink örömére. Köszönjük Dobsáné Jankó Andrea pedagógus szervező munkáját, valamint Vaczkóné Duma Hedvig és Matuzik Istvánné közreműködését a színvonalas verseny lebonyolításában.

2019.02.25. – 03.01. Pénz7

PÉNZÜGYI ÉS VÁLLALKOZÓI TÉMAHÉT

Témahetünk célja a pénzügyi és vállalkozói kultúra játékos, élményalapú fejlesztése, a témahét programjai is ezt támogatták.

1. nap (február 25.)

 • Témahét megnyitója.
 • Alsó tagozat: Vigyázz! Kész, pénz ! – videók megtekintése osztályszinten; pénzügyi fogalmak magyarázata, megbeszélése, plakát készítése.
 • Felső tagozat: bemutató készítése a pénzről.

2. nap (február 26.)

Alsó tagozat: bevásárló lista készítés, plakátok készítése, pénz vizsgálata.

Felső tagozat: Vállalkozások kialakulásának története;saját bankjegy tervezése; pénzügyi feladatok megoldása; pénzismeret.

3. nap (február 27.)

Alsó tagozat: “Túlélés egy lakatlan szigeten”; a pénz beosztása; vásárlási szokások.

Felső tagozat: szólások, közmondások gyűjtése a pénzről, pénzkirakó, prezentáció készítése a pénzről.

4. nap (február 28.)

Alsó tagozat: bevásárlás; bolt.

Felső tagozat: szólások, közmondások gyűjtése a pénzről, társas játékok (monopoly; gazdálkodj okosan…).

Asztalos Ferenc gazdasági szakember előadása.

2019.03.01.
Pénz7 – ötödik nap

A mai napon az alsó tagozaton megtörtént a pénz7 értékelése. A tanulók az aktív munkájukért ajándék könyvjelzőt kaptak.