– Hírek, tájékoztatás kategória bejegyzései

Beiratkozás a 2019/2020. tanévre

Tájékoztatás
az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáshoz
a 2019/2020. tanévre

Az általános iskolai beiratkozás ideje:

2019. április 11. (csütörtök) 8:00 – 19:00 óra
2019. április 12. (péntek) 8:00 – 18:00 óra

Az általános iskolai beiratkozás helye:

Magyarbánhegyesi Kossuth Lajos Általános Iskola
iskolatitkári irodája
Magyarbánhegyes Kossuth utca 58.
tel. +36-30/321-6279

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • a gyermek és a szülő nevére kiállított személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány
 • a gyermek és a szülő nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás
 • óvodai szakvélemény
 • szakértői bizottság szakértői véleménye (ha van ilyen)
 • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a szakértői bizottság szakértői véleménye (ha van ilyen)
 • nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről
 • nyilatkozat a törvényes képviseletről

A Kormányhivatal tájékoztatása dokumentumaink között megtekinthető.

EFOP 3.1.7

A projekt célja az esélyteremtő nevelést lehetővé tevő módszertani kultúra fejlesztése a köznevelési intézményekben. Keretében komplex, a helyi viszonyokhoz illeszkedő, gyakorlatközpontú intézmény- és szolgáltatásfejlesztés, valamint szolgáltatási tartalomfejlesztés valósul meg a már meglévő ismeretek, tapasztalatok, módszertani háttér és képzések alkalmazásával, valamint emberi erőforrás bevonásával a befogadó oktatás-nevelés megteremtése érdekében.

 

A projekt részcéljai:

–        a leszakadó intézményekben az esélyteremtő nevelést-oktatást lehetővé tévő módszertani kultúra kialakítása, megerősítése, a megindult fejlesztések intézményi, szakmakörnyezeti beágyazódásának elősegítése, megerősítése, kiterjesztése; összességében az intézmény eredményességének, esélyteremtő képességének növelése

–        deszegregációs folyamatok előkészítésének és megvalósításának támogatása az érintett települések kapcsolatrendszerének egészét célozva.

A projekt legfőbb feladata:

 • a befogadó nevelés támogatása,

 • a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése,

 • a lemorzsolódás csökkentése, valamint

 • a hátrányos helyzetű tanulók oktatási-és munkaerő-piaci esélyeinek növelése.

A Projektet az Oktatási Hivatal az együttműködésre felkért 150 köznevelési intézménnyel, 300 pedagógussal és 88 bevont szakemberrel (gyógypedagógusok, pszichológusok, mentorok) együttműködve 2020. szeptember 30-ig valósítja meg.

Intézményünk elismerésre méltó erőfeszítéseket tett eddig is a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyeinek javításáért, ezért is választotta az OH az intézményt, a tapasztalataira, szaktudására és elért eredményeire építve.